CHIAROSCURO_DOUBLE, 2021
Farbfotografie, C-Print auf Karton,
30 x 48 x 1 cm, gerahmt, Ed: 3 Ex